Gekke vrijgevigheid

Dennis Blog

De Bijbel staat vol met tips en principes om een gelukkig leven te leiden, het is een levensgids. Heel vaak zijn deze tips en principes totaal anders dan ons ‘logisch’ denken. Maar als je ze volgt dan ga je de diepe impact van de waarheid zien. Denk bijvoorbeeld aan ‘de eerste zullen de laatste zijn’ en een ‘een echte leider wordt niet gediend maar hij dient zelf’. Dit is ook het geval bij het omgaan met geld. De Bijbel staat vol met de beste tips over hoe we kunnen omgaan met geld maar ze zijn niet ‘logisch’. Toch heeft het volgen van deze principes diepe impact op ons dagelijks leven. Het is aan jou de simpele keus of je kiest om ze te volgen en de vrucht hiervan te plukken of niet.

Het fundament van geven rust op de volgende waarheid: God is de Grootste Gever!
Een naam in de Bijbel zegt iets over de identiteit van een persoon. Eén van de namen van God is: Jahweh Jireh wat betekend: ‘De Here zal erin voorzien’. Onze God is een voorziener: in elke nood, in elke situatie, in vrede, in vreugde, in genezing in alles wat jij nodig hebt, ja ook in geld. Hij heeft in de meest radicale vorm laten zien dat Hij een voorziener IS: door zichzelf te geven voor de mensheid en te sterven aan een kruis. In de Zoon Jezus is álles wat wij nodig hebben. Hij is een gever, het is Zijn identiteit, het is Zijn natuur. Hij kan niet anders en het is onmogelijk om meer te geven dan Hij ons geeft: YOU CAN NOT OUTGIVE GOD.

In 2 korinthe 9:8 en 11 staat:
God heeft de macht u te overstelpen (overladen) met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. … U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn …

Vanuit die Gever mogen wij ook leren om te geven. Niet omdat het moet. Omdat we willen lijken op Hem en Zijn principes willen volgen.

Spreuken praat veel over het principe geven en is kraakhelder: van geven wordt je niet armer, maar juist rijker! Spreuken 11:24
Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker,
wie gierig is, wordt arm.

Handelingen 20:35 leert dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen.

De Bijbel roept ons niet alleen op om een beetje te geven, het roept ons op tot Gekke vrijgevigheid!
Spreuken 21:25 (Passion Translation)
Taking the easy way out is the habit of a lazy man,
And it will be his downfall.
All day long he thinks about
All the things that he craves,
For he hasn’t learned the secret
That the generous man has learned:

Extravagant giving never leads to poverty.

Weet je wat ‘extravagant’ betekend? Verkwistende, buitensporige en overdreven vrijgevigheid.
Die gekke, verkwistende, buitensporige en overdreven vrijgevigheid leidt nooit tot armoede, maar juist tot rijkdom!

Doe je mee met deze gekke vrijgevigheid? Dit is de laatste maand van #fundraising The Block! Just 20 day’s left!
We zitten inmiddels al op €4500 in 1 maand tijd maar er zijn nog veel enveloppen die staan te popelen om gevuld te worden. Vul jouw enveloppe en lever ‘m in of doe dit digitaal.
Hou acties, verkoop je kleding, je fiets, bak taarten, doe klusjes en geef dat wat jij hebt en bouw met elkaar The Block.

Gekke vrijgevigheid.
#fundraising The Block; where lives will be changed!

Greetz – Bram Zekveld

DennisGekke vrijgevigheid